"Fimai is de financiële dienstverlener

voor de overheid en non-profit markt."

Welkom op de site van Fimai. Fimai is een financiële dienstverlener voor de overheid en non profit-markt. We zijn ervaren financiële professionals en richten ons vooral op gemeenten, provincies en het rijk. Maar ook op de intramurale en extramurale zorg, en op andere non profit-organisaties.

 

Wij willen deze organisaties helpen hun informatievoorziening te versterken. Fimai geeft daarom ons doel zo kort mogelijk weer: Financiële informatievoorziening voor maatschappelijke instellingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doen wij?

 

Wij kunnen u ondersteunen met:

interim-management op financieel gebied voor allerlei financiële functies

 

advisering en ondersteuning, bijvoorbeeld voor interne en rechtmatigheidscontrole, procesbeschrijving (AO/IB)

 

begeleiding bij het jaarrekeningproces en communicatie met de accountant

 

het geven van cursussen op financieel gebied

 

samenstellen van financiële rapportages

 

coachen van financiële medewerkers

Hoe is onze aanpak?

 

Wij hebben geen standaard aanpak. Door de ervaring van onze mensen maken wij maatwerk van onze aanpak, passend bij uw organisatie. Wij stellen in overleg met u een aanpak voor met duidelijke deadlines, inzet van tijd en bijbehorende kosten. Zodat u weet waar u aan toe bent.

 

Wilt u meer weten? Bel voor een vraag, een afspraak of meer informatie.

Wat zijn de kosten?

 

Duur? Nee: Fimai heeft lage overheadkosten en kan daarom concurrerende tarieven aanbieden.

"Het gaat niet om het weergeven van de

waarde of winst, maar om transparante

 informatievoorziening"

De financiële functie bij de overheid heeft een ander karakter dan bij bedrijven. Het gaat niet om het weergeven van de waarde of de winst van de onderneming, maar om een transparante (financiële) informatievoorziening over de taken, projecten, activiteiten en investeringen in het publieke domein.

"De medewerkers van Fimai kennen deze wereld en hebben veel ervaring bij overheidsorganisaties. Of het nu gaat om gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies, of het rijk, incl. agentschappen of overheids-BV’s. Maar uiteraard ook waterschappen."

Wij kennen de (verslaggevings)regels, zowel het kas-verplichtingenstelsel, baten en lastenstelsel, het Bbv voor gemeenten, provincies en waterschappen. Wij kennen de invloed van de politieke omgeving. Wij hebben ervaring om bij te dragen aan een eigentijdse professionele verslaggeving, zowel voor begrotingen, jaarrekeningen en tussentijdse rapportages. Wij kunnen ondersteunen bij financiële beleidsnota’s, ondersteuning bij interne of rechtmatigheidscontrole en -verantwoording, rekenkameronderzoeken. Wij kunnen bij u in house een cursus geven, bijvoorbeeld: Financiën voor financiële medewerkers, Financiën voor niet financiële medewerkers, lezen van begrotingen of jaarrekeningen voor raadsleden.

"De zorgsector heeft te maken met

belangrijke veranderingen"

De zorgsector heeft te maken met belangrijke veranderingen: Van DBC’s naar DOT’s, decentralisatie van de zorg naar gemeenten, toenemende eisen aan de verantwoording over de productie, concurrentie, zorgverzekeraars die wisselende eisen hebben.  Professionalisering, innovatie van de rapportages en verslaggeving vragen soms extra inzet of een frisse blik. Ook kunnen wij u ondersteunen om uw documenten accountantsproof te maken. Samen met uw medewerkers werken wij aan het bepalen van onderbouwde kostprijzen van uw producten. Uiteraard kunnen wij ook uw medewerkers een cursus geven over alle aspecten van de financiële verantwoordingen of hen coachen.

 

Wij kunnen ondersteuning bieden zowel bij intramurale als extramurale instellingen, cure en care, jeugdzorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg,

GGZ, etc.

"Afnemende subsidies maar

toenemende verslaggevingseisen"

Organisaties in de non-profit sector hebben te maken met afnemende subsidies en toenemende verslaggevingseisen. Specifieke richtlijnen voor de verslaggeving en eisen vanuit subsidieverordeningen kennen wij en kunnen wij toepassen. Wij kunnen u ondersteunen met actuele financiële rapportages, begeleiding bij het samenstellen van de jaarrekening of een specifieke financiële verantwoording voor de subsidieverstrekker en het overleg daarover met de accountant en advisering over financieel beleid, bijvoorbeeld over de gewenste omvang van reserves en voorzieningen. Ook kunnen wij uw medewerkers diverse financiële trainingen geven. Zodat uw financiële functie up to date is.

Laat ons contact met

jou opnemen:

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken met Fimai? Heeft u behoefte aan een offerte? Neem direct contact op Fimai. Onze contactgegevens zijn:

 

Adres:

 

 

 

Telefoon:

E-mail:

 

Fimai

Magnolialaan 24

1834 KD

Sint Pancras

+316 533 27 530

info@fimai.nl

© 2016 Fimai - Sint Pancras   -   Webdesign en ontwerp: Koelewijn Reclame

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kennen de (verslaggevings)regels, zowel het kas-verplichtingenstelsel, baten en lastenstelsel, het Bbv voor gemeenten, provincies en waterschappen. Wij kennen de invloed van de politieke omgeving. Wij hebben ervaring om bij te dragen aan een eigentijdse professionele verslaggeving, zowel voor begrotingen, jaarrekeningen en tussentijdse rapportages. Wij kunnen ondersteunen bij financiële beleidsnota’s, ondersteuning bij interne of rechtmatigheidscontrole en -verantwoording, rekenkameronderzoeken. Wij kunnen bij u in house een cursus geven, bijvoorbeeld: Financiën voor financiële medewerkers, Financiën voor niet financiële medewerkers, lezen van begrotingen of jaarrekeningen voor raadsleden.

"Fimai is de financiële

dienstverlener voor de

overheid en

non-profit markt."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Het gaat niet om het

weergeven van de

waarde of winst, maar

om transparante

 informatievoorziening"

Wij kennen de (verslaggevings)regels, zowel het kas-verplichtingenstelsel, baten en lastenstelsel, het Bbv voor gemeenten, provincies en waterschappen. Wij kennen de invloed van de politieke omgeving. Wij hebben ervaring om bij te dragen aan een eigentijdse professionele verslaggeving, zowel voor begrotingen, jaarrekeningen en tussentijdse rapportages. Wij kunnen ondersteunen bij financiële beleidsnota’s, ondersteuning bij interne of rechtmatigheidscontrole en -verantwoording, rekenkameronderzoeken. Wij kunnen bij u in house een cursus geven, bijvoorbeeld: Financiën voor financiële medewerkers, Financiën voor niet financiële medewerkers, lezen van begrotingen of jaarrekeningen voor raadsleden.

"De zorgsector heeft te

maken met belangrijke

veranderingen"

"Afnemende subsidies

maar toenemende

verslaggevingseisen"

Laat ons contact met jou opnemen:

"Afnemende subsidies

maar toenemende

verslaggevingseisen"

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken met Fimai? Heeft u behoefte aan een offerte? Neem direct contact op Fimai. Onze contactgegevens zijn:

 

Adres:

 

 

 

Telefoon:

E-mail:

 

Fimai

Magnolialaan 24

1834 KD

Sint Pancras

+316 533 27 530

info@fimai.nl

Laat mij contact met

jou opnemen:

© 2016 Fimai - Sint Pancras

Webdesign en ontwerp: Koelewijn Reclame

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.